Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-58 2008-03-27
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO BEI SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO BEI SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 27 d. Nr. T2-58

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi (Žin., 2007, Nr. 81-3316), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Neteko galios.

2018 m. liepos 19 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-146 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Palangos miesto savivaldybės švaros ir tvarkymo taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-134, VI skyrių ,,Paplūdimių tvarkymas“;

2.2. Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. 133 ,,Dėl paplūdimių taisyklių“.

 

Mero pavaduotojas,                                                                                                      Rimantas Garolis

pavaduojantis merą

______________

 

 PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58

1 punktu

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO BEI SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE TAISYKLĖS

 

Neteko galios.

2018 m. liepos 19 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-146 redakcija

 

Į pradžią