Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-70 2016-01-25
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE

 

2016 m. sausio 25 d. Nr. A1-70

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo ir eksploatavimo bei saugaus elgesio vandenyje taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58 1 punktu, 6 punkto 5 pastraipa:

1. N u s t a t a u nuo 2016 m. gegužės 15 d. maudyklų teritorijas:

1.1. maudykla Nr. 1 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 350 m į pietus nuo žemės sklypo Klaipėdos plentas 35D, Palangoje, iki ribos ženklo 100 m į šiaurę nuo žemės sklypo Klaipėdos plentas 35D, Palangoje;

1.2. maudykla Nr. 2 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 300 m į pietus nuo žemės sklypo Vytauto g. 7, Palangoje, iki ribos ženklo 300 m į šiaurę nuo žemės sklypo Vytauto g. 7, Palangoje;

1.3. maudykla Nr. 3 – teritorija 300 m į pietus nuo Birutės kalno;

1.4. maudykla Nr. 4 – teritorija nuo Birutės kalno iki S. Dariaus ir S. Girėno g.;

1.5. maudykla Nr. 5 – teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki ribos ženklo, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto;

1.6. maudykla Nr. 6 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 100 m į šiaurę nuo jūros tilto iki ribos ženklo, esančio 25 m į pietus nuo Rąžės upelio žiočių;

1.7. maudykla Nr. 7 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 25 m į šiaurę nuo Rąžės upelio žiočių iki „Rugelio“ tako, išskiriant 120 m teritorijos ties centrine gelbėjimo stotimi Žvejų g. 2A gelbėtojų vandens transportui išplukdyti į jūrą;

1.8. maudykla Nr. 8 – teritorija nuo  „Rugelio“ tako iki kavinės „Medūza“;

1.9. maudykla Nr. 9 – teritorija nuo kavinės „Medūza“ iki ribos ženklų, esančių 200 m. į pietus nuo Kunigiškių g.;

1.10. maudykla Nr. 10 – teritorija tarp ribos ženklų, esančių 200 m į pietus ir 600 m į šiaurę nuo Kunigiškių g.;

1.11. maudykla Nr. 11 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 25 m į šiaurę nuo Ošupio upelio žiočių iki ribos ženklo, esančio už 400 m;

1.12. maudykla Nr. 12 – teritorija tarp ribos ženklų, esančių 150 m į šiaurę ir 100 m į pietus nuo Šviesos g.;

1.13. maudykla Nr. 13 – teritorija 300 m į pietus nuo Elijos g.;

1.14. maudykla Nr. 14 – teritorija nuo Elijos g. iki Mėguvos g.;

1.15. maudykla Nr. 15 – teritorija nuo Mėguvos g. iki ribos ženklo, esančio 150 m į pietus nuo molo;

1.16. maudykla Nr. 16 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 50 m į šiaurę nuo Šventosios upės žiočių iki ribos ženklo, esančio 100 m į pietus nuo senojo molo;

1.17. maudykla Nr. 17 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 100 m į šiaurę nuo senojo molo iki ribos ženklo, esančio už 600 m.

2. T v i r t i n u pridedamas schemas:

2.1. Schema Nr. 1 (maudykla Nr. 1);

2.2. Schema Nr. 2 (maudykla Nr. 2, maudykla Nr. 3, maudykla Nr. 4);

2.3. Schema Nr. 3 (maudykla Nr. 5, maudykla Nr. 6, maudykla Nr. 7);

2.4. Schema Nr. 4 (maudykla Nr. 8, maudykla Nr. 9, maudykla Nr. 10);

2.5. Schema Nr. 5 (maudykla Nr. 11, maudykla Nr. 12);

2.6. Schema Nr. 6 (maudykla Nr. 13, maudykla Nr. 14, maudykla Nr. 15);

2.7. Schema Nr. 7 (maudykla Nr. 16, maudykla Nr. 17).

3. P a v e d u Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriui organizuoti ir kontroliuoti paplūdimio maudyklų paruošimą eksploatuoti.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-559 „Dėl maudyklų teritorijų nustatymo Palangos miesto paplūdimyje“ 1, 2, 3 punktus ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. A1-577 „Dėl Direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-559 pakeitimo“.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

Į pradžią