Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-577 2014-06-16
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DIREKTORIAUS 2010 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-559 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIREKTORIAUS 2010 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-559 PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 16 d. Nr. A1-577

Palanga

 

Neteko galios 2016 01 25 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-70 „Dėl maudyklų teritorijų nustatymo Palangos miesto paplūdimyje“.

______________

 

Į pradžią