Susijęs Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-559 2010-07-22
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE

 

2010 m. liepos 22 d. Nr. A1-559

Palanga

 

          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo ir eksploatavimo bei saugaus elgesio vandenyje taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58 1 punktu, 6 punkto 5 pastraipa bei vykdydamas Palangos miesto savivaldybės 2010–2015 metų žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugos teikimo programą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T2-195 1 punktu,

1. N u s t a t a u nuo 2011 m. gegužės 15 d. maudyklų teritorijas:

1.1. maudykla Nr. 1 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 350 m į pietus nuo žemės sklypo Klaipėdos plentas 1C, Palangoje iki ribos ženklo 100 m į šiaurę nuo žemės sklypo Klaipėdos plentas 1C, Palangoje;

1.2. maudykla Nr. 2 – teritorija nuo Birutės kalno iki S. Dariaus ir S. Girėno g.;

1.3. maudykla Nr. 3 – teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki ribos ženklo, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto;

1.4. maudykla Nr. 4 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 100 m į šiaurę nuo jūros tilto iki ribos ženklo, esančio 25 m į pietus nuo Rąžės upelio žiočių;

1.5. maudykla Nr. 5 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 25 m į šiaurę nuo Rąžės upelio žiočių iki „Rugelio“ tako, išskiriant 120 m teritorijos ties centrine gelbėjimo stotimi Žvejų g. 2A gelbėtojų vandens transportui išplukdyti į jūrą;

1.6. maudykla Nr. 6 – teritorija nuo kavinės „Medūza“ iki vaikų poilsio stovyklos;

1.7. maudykla Nr. 7 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 25 m į šiaurę nuo Ošupio upelio žiočių iki ribos ženklo, esančio už 400 m;

1.8. maudykla Nr. 8 – teritorija nuo Elijos g. iki Mėguvos g.;

1.9. maudykla Nr. 9 – teritorija nuo Mėguvos g. iki ribos ženklo, esančio 150 m į pietus nuo molo;

1.10. maudykla Nr. 10 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 50 m į šiaurę nuo Šventosios upės žiočių iki ribos ženklo, esančio 100 m į pietus nuo senojo molo (schema Nr. 6);

1.11. maudykla Nr. 11 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 100 m į šiaurę nuo senojo molo iki ribos ženklo, esančio už 600 m.

2. t v i r t i n u pridedamas schemas:

2.1. Schema Nr. 1 (maudykla Nr. 1);

2.2. Schema Nr. 2 (maudykla Nr. 2, maudykla Nr. 3, maudykla Nr.4);

2.3. Schema Nr. 3 (maudykla Nr. 5, maudykla Nr. 6);

2.4. Schema Nr. 4 (maudykla Nr. 7);

2.5. Schema Nr. 5 (maudykla Nr. 8, maudykla Nr. 9);

2.6. Schema Nr. 6 (maudykla Nr. 10, maudykla Nr. 11).

3. P a v e d u Palangos miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriui organizuoti ir kontroliuoti paplūdimio maudyklų paruošimą eksploatuoti.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. A1-276 „Dėl maudyklų teritorijų nustatymo Palangos miesto paplūdimyje“.

 

Direktorius                                                                                                            Valerijus Kuznecovas

______________

 

 

Dokumento priedai:
A1-559 - DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE (1 PRIEDAS)
A1-559 - DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE (2 PRIEDAS)
A1-559 - DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE (3 PRIEDAS)
A1-559 - DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE (4 PRIEDAS)
A1-559 - DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE (5 PRIEDAS)
A1-559 - DĖL MAUDYKLŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMYJE (6 PRIEDAS)
Į pradžią