Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 27328 Rodyti po:
1. DĖL PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ASMENIMS, ĮSIGYJANTIEMS 2021 METAMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO IR PATVIRTINIMO
3. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE PALANGOS „BALTIJOS“ PAGRINDINEI MOKYKLAI
4. DĖL PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
5. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-7 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. DĖL PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
7. DĖL TARYBOS 2020 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-4 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
8. DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO UAB „SMALL TALK IDEAS“ ORGANIZUOTI RENGINĮ
9. DĖL NEMIRSETOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE KANKORĖŽIŲ G. 14, 16, PALANGOJE, PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
10. DĖL DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-1114 1 PUNKTO PAKEITIMO
11. DĖL PRITARIMO A. D. PASIŪLYMUI
12. DĖL PALANGOS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE VYTAUTO G. 125, PALANGOJE, PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
13. DĖL KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPO AUSTĖJOS G. 17, PALANGOJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
15. DĖL PALANGOS PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
16. DĖL PALANGOS „BALTIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
18. DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMO BEI VYKDYMO LAIKOTARPIO PRATĘSIMO
19. DĖL PASLAUGOS PIRKIMO
20. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪROS ATLIKIMO
21. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪROS ATLIKIMO
22. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
23. DĖL VIENKARTINIŲ LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
24. DĖL PRITARIMO G. Ž. PASIŪLYMUI
25. DĖL POLDERIŲ VANDENS KĖLIMO STOČIŲ EKSPLOATAVIMO IR GRIOVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO
26. DĖL PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS, ESANČIOS JŪRATĖS G. 13, VALGYKLOS TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO
27. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
28. DĖL TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T2-55 2 PUNKTO PAKEITIMO
29. DĖL TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPENDIMO NR. T2-178 1 PUNKTO PAKEITIMO
30. DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI BŪTI PARTNERIAIS, TEIKIANT PROJEKTO „ADAPTUOTO IR IŠPLĖSTO JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO ĮDIEGIMAS“ PARAIŠKĄ
31. DĖL VIENKARTINIŲ LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
32. DĖL PALANGOS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE J. BASANAVIČIAUS G. 25, PALANGOJE
33. DĖL KUNIGIŠKIŲ GYVENAMOJO KVARTALO DETALAUS SUPLANAVIMO PROJEKTO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE SAKALO G. 26, PALANGOJE
34. DĖL NUMERIŲ SUTEIKIMO GINTARO G. 28-4 IR 28-15, PALANGOJE
35. DĖL AUDIO INFORMACINIO PRANEŠIMO PIRKIMO
36. DĖL PALANGOS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE ŽEMYNOS G. 15, PLYTŲ G. 46, PALANGOJE, PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
37. DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGŲ PRIEMOKOMS, PASKIRSTYMO
38. DĖL KOMPENSACIJŲ
39. DĖL DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-111 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
40. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, DARBO APMOKĖJIMUI 2020 M., PASKIRSTYMO
41. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
42. DĖL PALANGOS MIETO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
43. DĖL PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
44. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
45. DĖL DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-1119 PAKEITIMO
46. DĖL NUMERIO SUTEIKIMO VANAGUPĖS G. 43-54, PALANGOJE
47. DĖL ADRESO SUTEIKIMO MATININKŲ G. 23, PALANGOJE
48. DĖL TARYBOS 2018 METŲ RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-164 PAKEITIMO
49. DĖL TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-193 PAKEITIMO
50. DĖL NUMERIO SUTEIKIMO VANAGUPĖS G. 43-15, PALANGOJE

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis